KEURING

 

COVID XX

WIJ VOEREN ALLE WERKZAAMHEDEN COVID-PROOF UIT, ZO VRAGEN WIJ ONZE KLANTEN OOK OM DE VOOROPGESTELDE MAATREGELEN TE RESPECTEREN EN ZELF OOK TE VOLGEN.

Elektricien mechelen, elektrieker mechelen, installateur mechelen, electroinstallateur mechelen

-   Wij voeren alle werkzaamheden zo CORONA-PROOF mogelijk uit, om het virus te stoppen !   -


Foto's vóór en na.

Deze fotogalerij is voortdurend in progress.

------------------------

Bedrijfsinformatie


Elektricien Mechelen


Bedrijfsuren: alle werkdagen van 9 tot 18 u


Voor dringende interventies: 24 op 24 u, 7 dagen op 7.


Bedrijfsadres:

Nekkerspoelstraat 181,

2800 Mechelen.


Geregistreerd aannemer:

Reg. nr.: 022610


Ondernemingsnummer:

BE 0465 524 279


GSM: 0475 55 24 45


E-mail: elektriciteit@eldos.be


Website:

www.eldos.be


DE ELEKTRICITEITSKEURING IS VERPLICHT

VANAF  1 JUNI 2008.


Vanaf 1 juli 2008 is een keuringsattest van de elektrische installatie wettelijk verplicht bij elke verkoop of verhuur van woningen of appartementen die vóór 1981 gebouwd werden, voor  woningen   na 1981 is het sowiezo verplicht.


De bedoeling is om aan de koper de staat waarin de installatie zich bevindt duidelijk en rechtvaardig kenbaar te maken.


Bij de keuring wordt gecontroleerd of de elektrische installatie wel  of niet voldoet aan de regels van het AREI (Algemeen Reglement voor de Elektrische Installaties).


Dit keuringsattest moet afgeleverd worden door een erkende kontrole-instelling. Zonder zo’n attest kan de notaris de verkoop niet laten doorgaan.


 

Indien hij geen tekorten of inbreuken op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) vaststelt, levert hij een positief keuringsverslag af en eventueel ook een gelijkvormigheidsattest voor de uitbreidingen en vernieuwingen.


Komen er wel gebreken aan het licht, zoals onveilige leidingen en zekeringen of het ontbreken van een aarding, dan schrijft de kontroleur dit in zijn verslag en moet er een herkeuring komen na ten laatste 18 maanden.


De koper krijgt dit bij de notaris te zien en moet dan beslissen of hij het huis alsnog koopt. In ieder geval dient binnen 18 maanden aan de gebreken verholpen te worden, waarna een nieuwe keuring volgt.


Het is aan de verkoper en de koper om uit te maken wie voor de aanpassingen opdraait en wie de tweede keuring betaalt.


Wie voert deze kontroles uit?


Eldos Elektriciteitswerken kan de aanpassingswerken uitvoeren, maar mag geen keuring uitvoeren. Enkel erkende keurings-organismen mogen deze kontroles voor elektrische installaties uitvoeren.


Een lijst van erkende keuringsinstanties is beschikbaar op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.


Hier vindt je alle informatie aangaande dit onderwerp:

 Kontrole van de elektrische installaties


Eldos Elektriciteitswerken

maakt uw installatie keuringswaardig.


Wij doen de aanpassingswerken, tekenen een situatieschets en het ééndraadsschema van uw elektrisch installatie.


Wij verrichten alle nodige metingen en brengen deze op waarden, die voldoen aan de voorgeschreven norm.


Zodoende bezorgen wij U alle nodige gegevens en documenten voor een officiële keuring, zoals voorgeschreven in het AREI.


Tevens  maken wij ook een afspraak met een erkend keuringsorganisme.

Wij zijn steeds aanwezig bij de keuring.


elektricien mechelen, elelektrieker mechelen, installateur mechelen, elektro-installateur mechelenCopyright ® 2017 StudioArdus.be